Et betimelig spørsmål

Det er interessant å konstatere i hvor stor grad de som argumenterer mot Bybanen i avisspaltene for tiden, demonstrerer fraværet av god, gammeldags solidaritetsfølelse i den moderne, norske hverdag. Nå er det hver mann sin bil, hver mann sin ferieleilighet i Spania som teller. Fellesutgifter til samfunnsgoder skal vi iallfall ikke være med på å dekke.

Spesielt tydelig blir dette når man omtaler Bybanen som "Fanabanen" og later som om prosjektet er bundet opp til bare en bydel, altså Fana. Som et resultat av en lang og haltende bosetningsutvikling, der planleggingen av infrastruktur (skoler, offentlig kommunikasjon) har sviktet fatalt blant politikerne, er det i gamle Fana problemet er mest akutt i øyeblikket. På 70-tallet var det Åsane som var problemet, igjen på grunn av manglende planlegging. Hadde den opprinnelige planen om en bybane i Bergen vært gjennomført tidlig på 70-tallet, som det lå til rette for, men som ingen politikere var fremsynte nok til å gjennomføre, kunne mange Åsaneboere blitt spart for time etter time i bilkø utover Bryggen, Skuteviken, Sandviken og gjennom Åsane i årevis før veisystemet i den retningen endelig ble gjennomført. For en utgift som kunne bekostet flere bybaner i samme trasé.

Men det må være et betimelig spørsmål å stille alle fra Åsane og andre bydeler som ytrer seg om "Fanabanen", uten å reflektere over at dette bare er første byggetrinn: Var det Åsaneboerne alene som bekostet veianlegget ut dit? Er veisystemet mot Loddefjord, Olsvik og Sotra fullprisbetalt av de som bor der ute? Har ikke folk i Fana, Sentrum, på Os og Askøy vært med på å dekke disse kostnadene, gjennom sine skattesedler i første rekke, bompengeinnbetalinger i senere år? Hvis det var folk i Åsane som skulle betalt veianlegget ut dit alene, hadde de nok dessverre sittet i bilkø på Bryggen ennå. De kan takke alle oss andre for at de ikke gjør det.

Det samme prinsippet må gjelde Bybanen. Dette er en felleskostnad vi alle må være med på å dele, for vi kommer alle til å nyte godt av den. "Alle" her i betydningen: våre barn og barnebarn og barnebarns barn.

Man må ikke gjøre diskusjonen om Bybanen til en diskusjon for og mot bilen. Bilen er et ypperlig kommunikasjonsmiddel som mange mennesker, meg selv inkludert, har stor glede og nytte av. Nettopp derfor må det ryddes plass for den nødvendige bilismen også i fremtiden. Hvis all trafikk korker seg, blir det ikke enkelt å være hverken småbarnsforeldre som skal frakte barn til og fra barnehager og skoler, eller yrkessjåfører i fremtiden. Siden busstilbudet i dag er så dårlig som det er, spesielt i de ytre bydeler, er både småbarnsforeldre og mange andre avhengige av bilbruk i døgnets trafikktravleste tider. For å hjelpe disse må veinettet avlastes. I tillegg vil redusert trafikk føre til mindre luftforurensning og bedret helse for både små og store i tettbygde strøk. Et sentralt, skinnegående kommunikasjonsnett som Bybanen er den eneste naturlige måten å løse disse problemene på, supplert av bussruter som da vil kunne betjene ytre bydeler atskillig bedre enn i dag. Dette må vi alle være villige til å betale for, enten vi nå bor i Åsane, Olsvik eller Sentrum.

 

Gunnar Staalesen

 

(BT, 26. januar 2005)

Fakta

Utgivelsesdato: 2005