Biografi

VARG VEUM

 

Født i Bergen 15. oktober 1942.

Far: Anders Veum, trikkekonduktør, f. 1906, d. 1956.

Mor: Ingrid Veum, f. Moland, 1908, d. 1975. Husmor.

Ingen søsken.

Ekteskap inngått 1969 med Beate Larsen, Rogaland, f. 1942. Separert 1973, ekteskapet oppløst 1974. (Beate gift på ny med Lars "Lasse" Wiik, lektor, 1975.)

Barn: Thomas, f. 1971.

Nordnes skole, 1949-1956.

Bergen Katedralskole, 1956-61 (1., 2. real, 3., 4., 5. gym, latinlinjen?).

Examen Artium 196l.

Militærtjeneste ved Hærens samband, Jørstadmoen/Sessvollmoen,
1961-62.


Handelsflåten, M/S Bolero, 1962-64. Trampfart, hovedsaklig USA-Europa.

Forberedende prøve, Universitetet i Bergen, 1964.
Jusstudier, Universitetet i Oslo, 1964-65.
Språkstudier, Universitetet i Bergen, 1965-66. Ingen eksamen.
Statens sosialhøyskole, Stavanger, 1966-69. Sosionom.

Ansatt Bergen kommune, Barnevernet, oppsøkende avdeling, 1970-75.

Anmeldt for korporlig mishandling, mai 1975, saken henlagt i juni s.å.

Opprettet firma som privat etterforsker august 1975.


Adresse: Telthussmauet 7 B.

Kontoradresse: Strandkaien 2.